Συνεδρίες

Οι συνεδρίες διεξάγονται είτε στο χώρο του διαιτολογικού γραφείου είτε εξ΄ αποστάσεως (τηλεφωνικά, skype, zoom, κ.α.). Σε αποδεδειγμένες κλινικές καταστάσεις αδυναμίας μετακίνησης δύναται η συνεδρία να διεξαχθεί στο χώρο σας.


Πρώτη συνεδρία
Κατά την έναρξη της συνεργασίας μας, στη πρώτη συνεδρία, πραγματοποιείται διατροφική αξιολόγηση, ανάλυση σύστασης σώματος, εκτίμηση βασικού μεταβολισμού και στοχοθεσία.
Η διατροφική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

  • Διαιτολογικό ιστορικό.
  • Ιατρικό ιστορικό.
  • Αξιολόγηση κλινικών και βιοχημικών δεικτών.
  • Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας.
  • Ανθρωπομετρία.

Σκοπός της πρώτης συνεδρίας είναι η συνολικότερη αξιολόγηση του τρόπου ζωής, έτσι ώστε η διατροφική εκπαίδευση και το πρόγραμμα διατροφής να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ατόμου.

Επόμενες συνεδρίες
Οι επόμενες συνεδρίες καθορίζονται σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στη πρώτη συνεδρία. Πραγματοποιούνται σημεία της διατροφικής αξιολόγησης και ανάλυση σύστασης σώματος όταν κρίνεται απαραίτητο. Το πρόγραμμα διατροφής προσαρμόζεται σε κάθε συνεδρία σύμφωνα με τη δυναμική και την πρόοδο του κάθε ατόμου. Ο αριθμός των συνεδριών που θα χρειαστεί το κάθε άτομο είναι διαφορετικός και ποικίλλει. Ακόμα και μια συνεδρία κάποιες φορές μπορεί να φανεί αρκετή για την αξιολόγηση και διαχείριση των διατροφικών αναγκών. Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων ο αριθμός των συνεδριών είναι μεγαλύτερος και προσαρμόζεται σύμφωνα με τους στόχους, τη δυναμική και την πρόοδο του κάθε ατόμου.

Ολοκλήρωση συνεδριών
Η διατροφική εκπαίδευση είναι ένας κύκλος συνεδριών που πρέπει πάντα να κλείνει. Στη διάρκεια της ζωής το άτομο μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει περισσότερους από έναν κύκλους διατροφικής εκπαίδευσης γιατί οι ανάγκες αλλάξουν στα διάφορα στάδια της ζωής (πχ. εγκυμοσύνη, θηλασμός, ασθένεια, άσκηση, εμμηνόπαυση, κ.α.). Στο τέλος της διατροφικής εκπαίδευσης, το άτομο είναι αυτοδύναμο και έτοιμο να διαχειριστεί μόνο του τις διατροφικές προκλήσεις της κάθε μέρας.

Πλαίσιο συνεργασίας
Οι συνεδρίες είναι ατομικές και απολύτως εμπιστευτικές.
Σημαντικό σημείο της συνεργασίας μας είναι η ακριβής ώρα προσέλευσης στη συνεδρία σας για να μπορεί το διαιτολογικό γραφείο να λειτουργεί με συνέπεια και διακριτικότητα.
Για την ομαλή λειτουργία του διαιτολογικού γραφείου, σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίας, είναι απαραίτητο να ενημερώνετε 24 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα της συνεδρίας.

  • λογότυπο γραφικό της διαιτολόγου
  • Βασιλική Καριακλή
  • 210 9702422
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© 2021 kariakli.gr. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας DAZZLINK